Catholic University of Leuven

only available in Dutch


"“Je komt als een ander persoon terug!” & “Het is de kers op de taart van de opleiding.” Deze straffe uitspraken kreeg ik te horen van vorige deelnemers. Door hun enthousiasme keek ik er echt naar uit en werd ik alleen maar nieuwsgieriger.”

Aan het woord is Simon Das, deelnemer aan de Outward Bound vijfdaagse groepsdynamica, een Outward Bound programma voor de studenten Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de KU Leuven. De KU Leuven doet al sinds 1989 beroep op Outward Bound, om studenten zelf te laten ervaren wat groepsdynamica inhoudt.


Een intensieve ervaringsweek  

“Doordat we met de groep goed samengewerkt hebben, de taken verdeeld hebben, de tijd in het oog gehouden hebben en er een concreet en reëel plan was waar iedereen zich aan hield, konden we spreken van een succeservaring. Deze opdracht bleef bij mij echt hangen omdat hij zo perfect uitgevoerd was en we hadden zelfs tijd over.” (Marjan Meeuwssen).

Een Outward Bound programma is een afwisseling van activiteiten in de natuur en daarbij horende reflectiemomenten. Door het inzetten van niet alledaagse outdoor activiteiten, worden deelnemers uitgedaagd uit hun comfortzone te treden, en samen op een creatieve manier aan de slag te gaan. Die ervaringsgerichte manier van werken, maakt het voor de deelnemers makkelijker om het groepsgebeuren ook vanop een ander niveau te observeren. De groepsdynamiek wordt zichtbaar en tegelijk krijgen studenten de kans hun ervaringen uit te wisselen.
Elk programma krijgt steeds vorm in functie van het groepsgebeuren en ieders individuele mogelijkheden. We hanteren het principe van Challenge by Choice: deelnemers worden uitgenodigd en uitgedaagd, zodat ieder op  zijn/haar eigen manier kan groeien.

“De grot was voor mij een echte uitdaging omdat ik - toen ik jonger was - eens heb vastgezeten in een speleobox. Daardoor heb ik nu wat angst voor deze soort van activiteiten. Ik stond niet echt te springen om in de grot te gaan, maar ik wou dit wel doen. Uiteindelijk viel het heel goed mee. Ik voelde me achteraf ook heel goed. Toen ik thuis vertelde over de grotactiviteit, keek iedereen me echter vol ongeloof aan...” (Simon Das)

“De grot was voor mij een schakelpunt, want hier ontstond ook het moment waarop er wat spanning voelbaar was in de groep. Daardoor ontdekten we ook andere groepsdynamieken.” (Ellen Claes).


De avontuurlijke activiteiten zijn uiteraard geen doel op zich, maar een middel om te leren. De grootste leerervaring zit vaak in de reflectie- en feedbackmomenten. Door even stil te staan bij de activiteiten, hun manier van handelen, en hun gedrag, krijgen deelnemers de kans te leren van én met elkaar. 

“Doorheen de week bouw je ideeën op van de individuen in de groep. Het feedback moment is het perfecte moment om al die indrukken en observaties te delen. Iedere deelnemer krijgt zo de kans om te groeien.”  (Marjan Meeuwssen)

"Zonder de reflectiemomenten zou het een totaal andere ervaring geweest zijn: we zouden nooit stilgestaan hebben bij de opdrachten of zaken die gebeurd zijn.”  (Ellen Claes)


De rol van de Outward Bound begeleider

Begeleiden betekent in deze vorm van leren - naast het zorgen voor veiligheid (zowel fysiek als emotioneel) - het begeleiden van de groepsdynamiek en het faciliteren van het proces. De trainer is aanwezig, betrokken, discreet en waar nodig confronterend.

“Het voelde niet aan als gewoon begeleiding, het werd goed gestuurd, we kregen veel autonomie maar ook de veiligheid om te zeggen en te doen wat we dachten.”
“De begeleiding was nooit storend het voelde vertrouwelijk en veilig aan. Ook het technische aspect, praktische info, de uitleg en de veiligheid van de opdrachten werd ook altijd klaar en duidelijk uitgelegd.” 


Het unieke van Outward Bound

Outward Bound plaatst de deelnemers niet in uitgekiende ensceneringen, maar in reële actiesituaties. Want alleen in zulke situaties kan men iets leren over het functioneren van een individu of groep. Beslissingen, keuzen, samenwerking en verantwoordelijkheid zijn nooit vrijblijvend. Uit de aldus opgedane ervaringen kunnen dan ook gefundeerde conclusies getrokken worden. Het is een leermoment dat vele studenten nog lang met zich meedragen. 

“Outward Bound is niet alleen voor mensen die heel avontuurlijk ingesteld zijn, het is voor iedereen. Er zaten wel veel avontuurlijke activiteiten in maar dat is niet echt het hoofddoel, het is meer gericht op het teamgebeuren.”  

“We waren een groep vol eigenzinnige en intelligente individuen en doorheen de week brachten we als groep elkaar tot een hoger niveau. Iedereen had meer capaciteiten in groep dan alleen.” 

“Ik kijk heel positief terug naar de week, het was een heel mooie ervaring, het was zoals ik het verwacht had en ik zou het direct opnieuw willen doen.” 


More items Catholic University of Leuven

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x