Katoen Natie

Na 20 jaar leiderschap te onderwijzen binnen de kantoormuren vraagt Stefan Cruysweegs, HR Team Lead Katoen Natie Specialty Chemicals: “Kan het ook anders?”. Outward Bound stelt zich kandidaat met een gepaste kennismaking. Niet rond de vergadertafel maar buiten in de natuur in volle actie.


Kennismaking in actie

“heel anders dan wat we tot nog toe zagen”

Niet goed wetende wat de Outward Bound aanpak gaat brengen, trekt Stefaan Vanhoutte - Operations Director Katoen Natie Specialty Chemicals met hun Terminal Managers naar ons actieterrein in de maasvallei. De groep wordt onderworpen aan een reeks outdoor uitdagingen die hun planning- en samenwerkingsvermogen op de proef stellen: van slacklinen tussen de bomen, tot gezamenlijk ongeschonden door een spinnenweb klauteren. Er is ook een coachingwandeling waarbij ze gesprekken voeren en totaal nieuwe dingen ontdekken over elkaar. Wat blijkt? Katoen Natie Specialty Chemicals is een nogal atypische organisatie, heel actiegericht. Dat is mooi maar dat laat ruimte voor verbetering op vlak van planning, overleg en verbinding.  

Dat is het startschot van onze samenwerking. Outward Bound gaat aan de slag voor een traject rond leiderschap op maat van Katoen Natie Specialty Chemicals.


Leiderschapstraject op maat

Voor wie?

Dit leiderschapstraject is gericht op de medewerkers van Katoen Natie Specialty Chemicals die willen uitgroeien tot terminal manager of op een andere manier een grotere verantwoordelijkheid nastreven.

De uitdaging?

Stefaan Vanhoutte vertelt over de kandidaten: “De mensen die in aanmerking komen voor dit soort trajecten zijn typische do’ers. Dit karakter zit in de cultuur van Katoen Natie Specialty Chemicals. Iedereen begint bij ons ook aan de basis. Elke leidinggevende heeft zelf op de werkvloer gestaan en zijn of haar handen vuilgemaakt.”

Maar die actiegerichte ingesteldheid brengt ook bepaalde uitdagingen met zich mee.
Dat zijn ook de doelstellingen van ons leertraject.

De doelstellingen?

De leidinggevende inzichten verschaffen over de impact van zijn/haar eigen gedrag op het team en het beoogde resultaat.

Groeien in feedback geven en krijgen. En ontdekken waar de leidinggevende zelf verder mee aan de slag kan.

Verbinding maken met andere leidinggevenden om zo de persoonlijke effectiviteit te verhogen en de resultaten van het team te verbeteren.

Hoe gaat het in zijn werk?

We starten met individuele coaching en een verkennend gesprek met de leidinggevende van de deelnemer. Dan is het tijd voor actie. De leidinggevenden gaan outdoor uitdagingen aan. De grotten in, de rotsen op. Ze treden buiten hun comfort zone en tonen zich van een andere kant.


“Het klimaat van vertrouwen groeit en ze vragen steeds meer advies aan elkaar, zoekend naar een goede samenwerking. Het harde, beetje macho idee ‘ik moet het zelf doen’ verdwijnt en maakt plaats voor openheid. Op dat moment maken ze écht contact met elkaar"

- Jan Leysen, senior trainer, Outward Bound -

Met die inzichten trekken ze naar de intervisies. In kleine groepjes van 2 à 4 personen gaan de leidinggevenden nu binnen een veilige omgeving in gesprek. Nu leggen zij zelf uitdagingen voor die ze op hun werk ervaren. Collega’s helpen elkaar met tips en tricks en zoeken samen naar oplossingen die het team helpen, resultaten boeken en de leidinggevenden doen groeien. Binnen hun functie en als persoon.

Het resultaat?

Na een paar maanden hebben we een terugkoppelingsmoment met elke leidinggevende, Operations Director Stefaan Vanhoutte en de trainer van Outward Bound. Dit is hoe Stefaan Vanhoutte de impact van het leiderschapstraject ervaart:

“Outward Bound is niet zomaar een beleving geweest, een team experience. Onze mensen werden voor specifieke uitdagingen gesteld waarbij ze verrassende dingen leerden over zichzelf en over elkaar. Daarover zijn ze dan in gesprek gegaan. Om te zien hoe ze die learnings kunnen toepassen op de werkvloer. Het fijne is dat het geen opgelegd leerproces is maar dat Outward Bound die inzichten faciliteert.”

- Stefaan Vanhoutte, Operations Director, Katoen Natie Specialty Chemicals - 


What’s next?

Zij die het traject hebben gevolgd, nodigen we uit voor een jaarlijkse community dag. Daar gaan ze samen met nieuwkomers weer outdoor uitdagingen aan. Deze keer met een iets andere blik dan voorheen. En dat levert weer nieuwe inzichten op. Leiderschap is immers een oneindig leerproces.   

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x