Onze tochtgenoot-trajecten

Enkele van onze programma’s uitgelicht, die je als tochtgenoot mee kan waarmaken:

Saltare, een groeitraject voor mensen met een moeilijke band met eten

Het Saltare project loopt al meer dan 10 jaar in partnerschap met Saltare vzw en ANBN (Anorexia Nervosa - Boulimia Nervosa), organisaties die rechtstreeks werken met mensen met een complexe band met eten. De laatste 3 jaar is de nood zo hoog en het taboe rond eetstoornissen iets kleiner, waardoor steeds meer deelnemers hun weg vinden naar hulpverlening door Saltare en ANBN. Jaarlijks organiseert Outward Bound, samen met hen, 4 groeitrajecten.

Die groeitrajecten kunnen de ontbrekende schakel zijn om uit de spiraal van eten en/of vasten en/of overeten en/of compenseren te stappen, door samen te werken rond dieperliggende thema’s. Na al 10 jaar talrijke groeitrajecten te begeleiden, merken we aanzienlijke veranderingen bij deelnemers, o.a. op vlak van zelfwaardering, zelfvertrouwen, een dieper inzicht, motivatie, de rol van bewegen, grenzen respecteren, concentratie vast te houden en emoties, die je leven elke dag kleuren.

Voor de Saltare programma’s gaan we met onze partner-organisatie Saltare vzw op zoek naar extra middelen om de kostprijs te kunnen drukken voor wie dit nodig heeft. De inschrijvingsprijs mag voor hen niet de reden zijn om niet deel te nemen.


SPIRO

SPIRO is een ferme samenwerking met onze partnerorganisatie Nature.
SPIRO zijn meerdaagse staptochten in een kleine groep, begeleid door een adventure therapeut. SPIRO biedt jongeren en volwassenen met een zekere psychische kwetsbaarheid de kans een tweede adem te vinden. Vanuit een waarderende benadering laten we hen weer de moed vinden, op verhaal komen, en nieuw leven blazen in hun persoonlijk ontwikkelingsproces, om zo hun zelfvertrouwen en veerkracht te herstellen.

Outward Bound en Nature dragen samen dit initiatief. We bieden een kader waarin deze tochten veilig kunnen doorgaan, geven technische opleiding aan de adventure therapeuten, en organiseren jaarlijkse inspiratiedag(en) en supervisie.


Andante

In partnerschap met Andante vzw startten we in de zomer van 2023 met een adventure therapeutisch pilootprogramma, dat een schakel, een hefboom… wil zijn  in het therapeutisch traject van jongeren en jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar met een psychische en/of psychiatrische kwetsbaarheid.
Dit partnerschap slaagt hiermee ook een brug tussen verschillende organisaties in het Antwerpse, die deze doelgroep bereiken: Vagga, ZNA, Multiversum en Andante.
Dit eerste traject is mogelijk dankzij Stad Antwerpen die als tochtgenoot deze piloot steunt, evenals OBB zelf.
Vanuit het geloof dat groepstherapie en adventure therapy, een aanvulling kunnen zijn op reguliere therapie en persoonlijke trajecten op een andere manier in beweging kunnen brengen, willen we deze piloot uiteraard graag verderzetten in recurrent partnerschap. Ook hiervoor zoeken we tochtgenoten die de tocht voor deze jongeren mee mogelijk maken.  


Croix Rouge

Een 7-daags leadership programma voor vrijwilligers van de Franse Croix-Rouge, die zich engageren binnen de werking van Croix Rouge. Binnen de opleiding van deze jonge mensen die verschil willen maken in de maatschappij, staan zelfreflectie, groepsdynamica, een open feedbackcultuur en persoonlijk leiderschap centraal.   


Trajecten met Jongeren, studenten en jongvolwassenen, onze toekomst

Outward Bound werkt binnen het kader van de leerplannen samen met hogescholen en universiteiten, op maat van de vraag en de doelgroep.
In elk van de trajecten staat het persoonlijk leerproces van de leerlingen of studenten centraal: zelfinzicht verhogen, bewust worden van de eigen talenten, competenties, groeipotentieel en van wie ze zijn in een groep/ team, zelfvertrouwen, samenwerken…
Outward Bound werkt bewust niet in de gekende klaslokalen, maar zet het leerproces van studenten buiten, in de natuur, letterlijk en figuurlijk, in beweging.  Via de methodiek van ervaringsleren met stimulerende en uitdagende activiteiten en daarbij aansluitende begeleide reflectiemomenten in de natuur en in groep krijgen opgedane ervaringen betekenis. Studenten leren zo op een door-leefde manier over hun eigen functioneren, zowel individueel als in groep. Outward Bound gelooft hiermee een verschil te maken in de leertrajecten van de leerlingen, die op hun beurt verschil kunnen maken omdat zij de toekomst mee vormgeven.


Obbaya, onze trajecten voor personen met en na kanker.

Kanker treft mensen in alle lagen van de bevolking, zonder onderscheid, en heeft een enorme impact op het leven tijdens en na de kanker.

Outward Bound werkt al meer dan 10 jaar met mensen met/na kanker.
Er gingen 4 jaartrajecten met een tocht in de Spaanse Pyreneeën en een beklimming van de berg ‘Monte Perdido’. De 5de geplande tocht ging, door de komst van Covid, door in België.

In de zomer 2019 ging het pilootproject Obbaya door voor AYA’s (Adolescents & Young adults) tussen 18 en 39 jaar met/na kanker. In 2020 werd OBBaya de naam voor al onze programma’s voor mensen met en na kanker.

Op dit moment staan helaas geen programma’s meer gepland voor mensen met en na kanker omdat we in 2022 geen haalbare sponsoring verkregen naast het bedrag dat Outward Bound al zelf investeerde om deze programma’s mogelijk te maken.

Neem zeker contact op met ons als je als tochtgenoot iets wil betekenen om OBBAYA-trajecten terug mee in de wereld te zetten. De nood van de doelgroep en onze motivatie zijn onverminderd, onze expertise in het begeleiden van deze trajecten is groeiende en het netwerk dat we in de afgelopen jaren opbouwden in deze sector, maken we met plezier terug wakker.  


Meer items Onze tochtgenoot-trajecten

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x