Een stukje geschiedenis

Eind jaren 60 gaat Raoul Termote, directeur van de Bekaert Levensschool, op zoek naar een nieuwe vorm om jongeren op te leiden. Na wat omwegen, belandt hij bij Outward Bound in Nederland. Aangenaam verrast door de positieve resultaten, rijpt het idee om Outward Bound ook in België op te starten.
Hij zoekt samenwerkingsverbanden en klopt aan bij de KU Leuven, die bereid is wetenschappelijk onderzoek te doen naar het effect van een Outward Bound programma. Het onderzoek wordt mede gesponsord door BLOSO, die budget vrijmaakt om 10 OB begeleiders te laten opleiden door Outward Bound Nederland.

De bende van 10 ambitieuze jonge trainers start hun opleiding in 1974. 3 jaar later blijkt het enthousiasme nog steeds even groot en wordt Outward Bound België officieel opgericht. Al snel krijgt de organisatie ook steun vanuit de overheid en worden subsidies toegekend vanuit het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur.

Zoals voor vele startende organisaties, zijn de pioniersjaren niet eenvoudig, maar de voldoening van het werken met groepen des te groter. (Jonge) mensen inspireren, hen daadkrachtiger maken om de uitdagingen die voor hen liggen het hoofd te kunnen bieden. Naast de programma’s voor Bekaert, vinden in die beginperiode ook jongeren en mensen uit moeilijke sociale situaties hun weg naar Outward Bound: maatschappelijk kwetsbare jongeren, gedetineerden, mensen met een verslavingsproblematiek, gemeenschapsinstellingen, enz. We boden hen allen beklijvende ervaringen waaruit ze energie en zelfvertrouwen konden putten naar de toekomst toe...

En stilaan toonde ook de bedrijfswereld meer en meer interesse in onze aanpak. De vraag om mensen weerbaarder te maken voor de uitdagingen van morgen nam toe, Outward Bound werd groter.

Maar hoe groot we ook ooit zullen zijn, diep vanbinnen zijn we nog steeds die enthousiaste bende van weleer. Met ondertussen wat meer kennis, meer ervaring, een mooiere locatie en beter materiaal. Met als doel het goed te blijven doen. Goed voor jou en jouw team. Goed voor een brede waaier aan mensen en groepen, die kunnen groeien door samen (met ons) op tocht te gaan. Dat is Outward Bound.Meer items Een stukje geschiedenis

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x