Holding the space - voor begeleiders en zorgprofessionals

ERVARINGSGERICHTE MASTERCLASS VOOR PROCESGERICHTE BEGELEIDING VAN REFLECTIE BINNEN ADVENTURE THERAPY


Wat?

Adventure Therapy wint de laatste jaren zowel nationaal als internationaal aan belangstelling en erkenning. Avontuur op maat van deelnemers en het intens samenleven in groep worden ingezet om een holistische ervaring te faciliteren met de therapeutische intentie herstel, genezing en groei te ondersteunen. Bij Outward Bound laten we reflectie daarbij een wezenlijk onderdeel uitmaken om die ervaring in te zetten voor groei en ontwikkeling. Je kan reflectie omschrijven als een bedachtzaam verkennen van het doen, denken en voelen, als een verdiepend zin geven aan dat wat deelnemers hier-en-nu ervaren. ‘Holding the space’ is een belangrijke vaardigheid als begeleider om die reflectieve processen te ondersteunen en een dieper doorleefd bewustzijn bij deelnemers te laten groeien.

In deze ervaringsgerichte masterclass gaan we specifiek in op het detailwerk van ‘holding the space’ binnen de context van Adventure Therapy : hoe kan je samen met deelnemers een hoogkwalitatieve reflectieve ruimte co-creëren? Waar let je als begeleider op tijdens activiteiten en besprekingen? Hoe kan je met procesgerichte vragen & observaties reflectie verdiepen? Op welk manier werken stilte en niet-weten nu eens mee, dan weer tegen? Welke aanwezigheid zet je als begeleider in?

De inhoudelijke ‘achtergrond’ van de masterclass komt van REFLECT (Erasmus+-project dat Outward Bound mee vorm gaf tussen 2015 en 2017 - zie www.reflecting.eu), het ideeëngoed omtrent de ‘reflective space’ van Martin Ringer en de aandachts- en gespreksvelden van Otto Scharmer (Theory U).


Voor wie?
  • Vormingswerkers uit het jeugdwerk, therapeuten en zorgverleners die hun begeleidersvaardigheden in reflectieve processen willen verdiepen en/of Adventure Therapy aan den lijve willen leren kennen
  • Docenten uit het hoger onderwijs die hun begeleidersvaardigheden in reflectieve processen willen verdiepen en/of Adventure Therapy aan den lijve willen leren kennen
  • Geïnteresseerden in de opleiding ‘adventure therapy’


Praktisch

Waar?

Outward Bound Cursushuis Varoy, Rue de la Molignée 104, 5537 Anhée

Wanneer?

Vrijdag 28 juni 2024 van 9u30 (opstart om 10u) tot zondag 30 juni 2024 16u30

Kostprijs?

€ 500 | begeleiding, verblijf (3 dagen, 2 nachten) op het Outward Bound cursusdomein in Anhée in gedeelde kamers van het kasteelgebouw, alle maaltijden, alle didactisch en technisch materiaal, en een individuele ongevallenverzekering

Begeleider

Bert Vandenbussche en Saskia Nauwelaerts (vanaf 15 inschrijvingen werken we in 2 groepen)

Meer Info 

Bij Bert Vandenbussche op bert.vandenbussche@outwardbound.be
Meer items Holding the space - voor begeleiders en zorgprofessionals

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x