MVO

Heel wat mensen kennen ons van onze op maat outdoor opleidingstrajecten voor bedrijven. Wat velen van hen niet weten is hoe Outward Bound in België is ontstaan

Een stukje geschiedenis 

Eind jaren 60 gaat Raoul Termote, directeur van de Bekaert Levensschool, op zoek naar een nieuwe vorm om jongeren op te leiden. Na wat omwegen, belandt hij bij Outward Bound in Nederland. Aangenaam verrast door de positieve resultaten, rijpt het idee om Outward Bound ook in België op te starten.
Hij zoekt samenwerkingsverbanden en klopt aan bij de KU Leuven, die bereid is wetenschappelijk onderzoek te doen naar het effect van een Outward Bound programma. Het onderzoek wordt mede gesponsord door BLOSO, die budget vrijmaken om 10 OB begeleiders te laten opleidingen door Outward Bound Nederland.

De bende van 10 ambitieuze jonger trainers start hun opleiding in 1974. 3 Jaar later blijkt het enthousiasme nog steeds even groot en wordt Outward Bound België officieel opgericht. Al snel krijgt de organisatie ook steun vanuit de overheid en worden subsidies toegekend vanuit het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. 

Zoals voor vele startende organisaties, zijn de pioniersjaren niet eenvoudig, maar de voldoening van het werken met groepen des te groter. (Jonge) mensen inspireren, hen daadkrachtiger maken om de uitdagingen die voor hen liggen het hoofd te kunnen bieden.  In die beginperiode vinden veelal jongeren en mensen uit moeilijke sociale situaties hun weg naar Outward Bound: maatschappelijk kwetsbare jongeren, gedetineerden, mensen met een verslavingsproblematiek, gemeenschapsinstellingen, enz. We boden hen allen beklijvende ervaringen waaruit ze energie en zelfvertrouwen konden putten naar de toekomst toe...

En stilaan toonde ook de bedrijfswereld meer en meer interesse in onze aanpak. De vraag om mensen weerbaarder te maken voor de uitdagingen van morgen nam toe, Outward Bound werd groter.

Maar hoe groot we ook ooit zullen zijn, diep vanbinnen zijn we nog steeds die enthousiaste bende van weleer. Met ondertussen wat meer kennis, meer ervaring, een mooiere locatie en beter materiaal. Met als doel het goed te blijven doen. Goed voor jou en jouw team. Goed voor zowel maatschappelijk kwetsbaren als grotere organisaties. Dat is Outward Bound.


Op 1 augustus 2019 werd op initiatief van enkele bevriende filantropen het Fonds Vrienden van Outward Bound opgericht, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Dit Fonds heeft als doel onze sociale projecten te steunen. Zelf investeren we vanuit Outward Bound een deel van onze winst uit onze corporate-programma’s om sociale programma's mogelijk te maken aan een toegankelijk tarief. Daarnaast kan iedereen die onze sociaal engagement wil steunen, een gift doen (giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€).

Fonds Vrienden van Outward Bound beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Rekeningnummer BE10 0000 0000 0404

Met gestructureerde mededeling +++019/1110/00018+++



Oprichters van het Fonds Vrienden van Outward Bound School België

Jo Jansen werkt al meer dan 15 jaar samen met Outward Bound vanuit verschillende trajecten die we samen hebben georganiseerd binnen de Total raffinaderij.

Jo is een bevlogen, enthousiaste en gedreven leider die zich ook volop engageert voor allerlei sociale projecten. Zo werken we met hem en zijn team samen voor een aantal projecten in Clara Fey, een begeleidingstehuis voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Als deelnemer en opdrachtgever kent en waardeert hij onze ervaringsgerichte aanpak en beseft hij hoe dit ook een verschil kan maken voor mensen die minder kansen hebben in de samenleving.


Lieve Pensaert is naast diëtiste en praktijklector op UCLL mede-oprichter van Saltare.

In samenwerking met Saltare en ANBN organiseert Outward Bound trajecten voor mensen met een complexe band met eten en de reguliere begeleiders van deze patiëntengroep.

Na een eigen betekenisvolle Outward Bound ervaring in 2000, raakte Lieve doordrongen van de methodiek van ervaringsleren. Vanaf dat moment gunt ze deze ervaring iedereen die haar lief is. En dat betekent bij Lieve dat dit niet bij woorden blijft.


MVO

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x