Hybride leren

Outward Bound helpt teams afstand overbruggen

Het is een verworvenheid/realiteit dat een deel van het werk vanop afstand kan/moet, thuis, of digitaal. We switchen daarbij continu van de ene app naar de andere en zoeken online info en contact met collega’s. De afstand hoort er gewoon bij. Maar die afstand kent ook hindernissen.

>> verbondenheid tussen collega’s vergroten, informeel contact behouden, de afstand tussen collega’s verkleinen? We gaan ermee aan de slag via een slimme hybride aanpak, die online leren, groeps- en individuele sessies, feedback, intervisie, en – als het enigszins kan – live contact momenten combineert


Hybride leren is meer dan alleen een afwisseling van “online” en “live” leren

Tijdens interactieve sessies waarin groepsactiviteiten, reflectiemomenten, energie en fun elkaar afwisselen, laten we teams samenwerken en creatieve oplossingen bedenken. We zetten 100% in op ‘ervaren’ en ‘voelen’  en gaan op zoek naar gemeenschappelijke doelen en verbinding tussen mensen en ideeën. Dat is niks meer of minder dan wat we altijd al deden.
Alleen zal de fysieke afstand bij hybride leren wat groter zijn en de opdrachten enigszins anders. Van storytelling in subgroepen via online tools, tot creatieve samenwerkingsopdrachten van thuis uit, met ingebouwde reflectiemomenten en feedback sessies. We introduceren daarbij verstaanbare / sprekende modellen rond feedback, teameffectiviteit, ownership en gedeeld leiderschap (zoals Schein, Amundson, Lencioni, Scharmer, Offman, Rosenberg).

>> We schuiven mee aan tafel (al dan niet van thuis uit) en werken een interactief programma op maat van uw organisatie uit, zoals altijd, maar dan in een hybride format.


Outward Bound werkt een slim hybride programma uit waarin we:

  • Prestaties, potentieel, motivatie van teams verhogen
  • Vertrouwensbanden versterken
  • Duurzaam inzetten op gemotiveerde collega’s
  • Komen tot een open feedback cultuur binnen het team
  • Afstand tussen collega’s verkleinen
  • Hindernissen benoemen en overbruggen
  • Komen tot inzichten in persoonlijkheidsstijlen en voorkeursstijlen in samenwerking
  • Een doorstart  maken met persoonlijke ontwikkelingsplannen en team actie plannen


Nog even praktisch:

Wat is de toegevoegde waarde van Outward Bound in een hybride leertraject? We werken met een no-nonsense attitude in het hier-en-nu. Niet louter e-learning of webinars, maar een geïntegreerde aanpak, met een combinatie van allerlei tools, al dan niet vanop afstand, steeds in verbinding.

Voor wie? Management teams, nieuw samengestelde teams, projectteams, shut down teams...
Waar? Overal, letterlijk. Al dan niet met een (computer)scherm tussen deelnemers. Voor een leermoment in de natuur wijken we graag uit naar onze nieuwe inspirerende locatie in Anhée >>.

Hoe lang? Van 1 dag tot een traject van 5 dagen, altijd met follow-up.
Kostprijs? Wij werken graag een vrijblijvende prijsofferte uit voor uw organisatie.


Maak weer verbinding met het team.

START HIER >>


Hybride leren

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x