Spaanse Pyreneeën

Spaanse Pyreneeën

Met mensen met een kankerervaring zijn we in september 2009, 2011, 2013 en 2016 op tocht geweest in de Spaanse Pyreneeën, met als mogelijkheid de top van de Monte Perdido (3.355m) te beklimmen.

Voor 2019 hebben we het traject uitgebreid om de deelnemers een nog intensere begeleiding en ervaring te bieden, zowel individueel als in groep. We voegden individuele coaching toe en meer groepsmodules, waardoor de deelnemers nog beter voorbereid worden op de tocht in de Pyreneeën, maar ook nog meer de verbinding kunnen maken naar het ‘échte (werk)leven’. Het traject wordt afgesloten met een ‘gezinsweekend’ waarin familie en vrienden een prominente plek krijgen.

De Monte Perdido expeditie is geen tocht in rechte lijn van de voet tot aan de top van de berg. Het is wel een programma dat bestaat uit verschillende kortere tochten, langs klimmassieven, doorheen canyons en weinig bezochte grotten, met mogelijk een beklimming naar de top van de Monte Perdido of een andere top, maar dit is geen ‘must’. De weg kan belangrijker zijn dan het doel.

De verschillende activiteiten, hun moeilijkheidsgraad en de opeenvolging ervan, zullen afhankelijk zijn van de groepssamenstelling en de weersomstandigheden.

De regio van Ordesa y Monte Perdido is een ruwe, knappe omgeving, weg van alle beschaving. Ze leent zich uitstekend voorindrukwekkende ervaringen


Voor wie?

 • Dit programma staat open voor vrouwen én mannen vanaf 17 jaar die zelf kanker hebben gehad – elk soort kanker.
 • Medische behandelingen mogen deelname niet in de weg staan. Deelname met een functiebeperking (zoals een stoma, katheter, speciale diëten, …) kan besproken worden.
 • Sterke goesting in en liefde voor intensief samen actief zijn, in de natuur. Houden van uitdagende activiteiten in groep in ruiger, afgelegen gebied met beperkter comfort.
 • Bereidheid om samen met anderen stil te staan bij zichzelf en wat er is.
 • Gemotiveerd en geëngageerd om zich gedurende negen maanden samen voor te bereiden: fysiek, als groep, financieel en organisatorisch.
 • Deelnemers moeten minstens een gemiddelde conditie hebben opgebouwd tegen de start van het tiendaagse programma in de Pyreneeën (zie verder).
 • Groepsgrootte: kleine groep van maximum 12 deelnemers.


Wat en wanneer?

Lang lopend traject: Deelnemers engageren zich voor het volledig traject, inclusief alle activiteiten die daaraan verbonden zijn, zoals fysieke training en voorbereiding, het samenwerken rond de groepssponsoring, de verschillende meerdaagse modules in de Belgische Ardennen, de individuele coaching gesprekken, de 10-daagse in de Spaanse Pyreneeën, het terugkomweekend, enz.

Duur: het ganse traject loopt tussen maart en november, met centraal een tiendaags programma in de Spaanse Pyreneeën.

 

Data + schematisch overzicht ‘Monte Perdido - Van kanker naar Kracht’

 1. aanmeldingen 
 2. intake- en selectiegesprek + samenstelling groep
  Ø met de twee coaches/psychologen samen, 1.5 uur
  Ø bespreken traject + motivatie, engagement, verwachtingen, enz.
 3. sportmedische screening en inspanningstest 
 4. 5-daagse in Outward Bound centrum in Lustin (Ardennen) van 1 tot en met 5 februari 2019
  Ø combinatie van uitdagende, ongekende groepsopdrachten in de natuur en stilstaan bij de ervaring van individu en groep
  Ø transfer maken naar omgaan met kankerervaring en nieuwe toekomst
  Ø deelnemers maken hun eigen ‘actietheorie’ en actieplan
 5. eerste individueel gesprek
  Ø met één coach/psycholoog, 1.5u
  Ø betekenis en beleving van 5-daagse, wat in beweging gekomen?
 6. tussentijdse groepscoaching i.f.v. groepssponsoring
  Ø hoe lopen de initiatieven en de samenwerking?
  Ø invloeden op groepsdynamiek of individuele processen die moet worden opgevolgd?
 7. 2-daagse in Outward Bound centrum in Lustin (Ardennen) van 30 tot en met 31 maart 2019
  Ø opvolging fysieke conditie, ‘wandelproef’
  Ø leren wandelen ‘met stokken’
  Ø hoe verloopt het individuele- en het groepsproces? evolutie?
 8. tussentijdse groepscoaching i.f.v. groepssponsoring
 9. 2-daagse in Outward Bound centrum in Lustin (Ardennen) van 11 tot en met 12 juli 2019
  Ø mentale voorbereiding en organisatie expeditie Monte Perdido
 10. tweede individueel gesprek
  Ø hoe verloopt individueel proces? balans tot nu toe?
  Ø mentale voorbereiding expeditie Monte Perdido
 11. tiendaagse expeditie naar de Monte Perdido, Spaanse Pyreneeën; van 3 tot en met 13 september 2019
  Ø belangrijk!: vanaf het begin van het jaartraject zal er op gedrukt worden dat de weg naar het doel, het pad, veel belangrijker is dan het doel - de top - zelf. Het is immers goed mogelijk dat niet iedereen de top zal bereiken. Deelnemers moeten daar mentaal op voorbereid zijn.
  Ø actie en reflectie wisselen elkaar af
 12. derde individueel gesprek
  Ø ervaring en beleving van 10-daagse expeditie
  Ø transfer naar dagelijks leven en professioneel leven
 13. 2-daags gezinsweekend in Outward Bound centrum in Lustin (Ardennen) van 19 tot en met 20 oktober 2019
  Ø belangrijk ‘toonmoment’ aan partners, kinderen, familie, vrienden,…
  Ø deelnemers geven er zelf vorm aan
  Ø hoe zijn zij van kanker naar Kracht gegaan en wat willen ze hierover delen?
 14. vierde individueel gesprek
  Ø afronding
  Ø plannen voor toekomst en wat daarvoor nodig?
  Ø evoluties in verschillende dimensies van het leven?


Waar?

Meerdaagse modules in Belgische Ardennen: vertrekbasis is het cursushuis in Lustin (zie hoger).

Tiendaags programma: de Refuge in Miraval – Spaanse Pyreneeën - is onze uitvalsbasis. Daarnaast verblijven we ook in andere eenvoudige refuges in de regio. Daar slapen we in beddenbakken. De mogelijkheid bestaat dat we overnachten in tenten.


Hoe deelnemen?

Procedure deelname:

Aanmelding:

Kandidaten kunnen zich aanmelden via mail: sabine.brouw@outwardbound.be

Intake:

Na selectie uit de aanmeldingen, worden deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek.

Medische screening:

Geschiktheidsattest (behandelend arts) is vereist tezamen met een attest van medische screening en inspanningstest (fietsproef UZ Leuven).

Attest:

Geschiktheid voor deelname aan de expeditie en verklaring dat men minstens drie maanden stabiel is. Dat attest wordt afgeleverd door een oncoloog of de persoonlijk behandelend arts.

Samenstelling groep:

Outward Bound beslist op basis van de intakegesprekken en de resultaten van de medische screening wie kan deelnemen.

Overeenkomst:

Outward Bound en de deelnemers sluiten samen een engagementsverklaring die hen verbindt om samen dit programma te laten slagen.


Voorbereidingen

Fysiek:

Het programma vraagt dat deelnemers zich fysiek goed voorbereiden. Ze zullen moeten trainen tot een gemiddelde basisconditie: fit genoeg zijn om stevige, meerdaagse bergtochten en andere buitenactiviteiten in bergachtig gebied te doen. Hoe fitter je bent, hoe aangenamer de inspanningen kunnen zijn.

Groep:

Deelnemers bereiden samen, met elkaar, deze expeditie voor. Ze worden uitgenodigd om gedurende het ganse traject onderling contact te houden, samen te werken, elkaar te ondersteunen en te motiveren.

Financieel en organisatorisch:

Als onderdeel van dit jaartraject worden deelnemers uitgenodigd/uitgedaagd om, als groep, op zoek te gaan naar 17.500€ sponsoring om het programma financieel draaglijk te maken. Deze opdracht zal heel wat organisatie vragen en beschouwen we als een samenwerkingsopdracht die integraal deel uitmaakt van het jaartraject. De begeleiders zullen daarom deze opdracht mee opvolgen en faciliteren.

 

Prijs

Deelnemers betalen 900€ voorschot als individuele bijdrage. De groep zal samen zorgen voor 17.500€ sponsoring voor de hele groep (zie hoger).

Inbegrepen in deze bijdrage: professionele Outward Bound begeleiding door twee begeleiders tijdens al de meerdaagse programma’s in België en het 10-daags programma in Spanje, het gebruik van actiemateriaal en –terreinen, voeding, accommodatie (inclusief eventueel gebruik van tenten), transport tijdens het programma, logistieke ondersteuning, verzekering van de deelnemers, organisatiekost.

Niet inbegrepen zijn de reis naar het gebied in België en Spanje, persoonlijk materiaal en kledij.

Indien je financiële situatie het niet toelaat deel te nemen, aarzel dan niet ons te contacteren voor een individuele sponsoring. We weten dat ziek zijn heel duur is, en helpen je graag om je deelname toch mogelijk te maken. Sponsoring wordt toegekend op basis van een gemotiveerde verzoek. Elke aanvraag wordt individueel en vertrouwelijk behandeld.


Materiaal

Deelnemers moeten beschikken over eigen buitensportkledij, aangepast voor meerdaagse buitenactiviteiten in een bergachtige omgeving. Tijdens de voorbereidende tweedaagse wordt gedetailleerd advies gegeven over het materiaal. Een trekrugzak, slaapmatje, slaapzak kunnen worden gebruikt van Outward Bound. Gebruik van specifiek technisch materiaal zoals grot- en klimgerief zitten vervat in de deelnemersbijdrage. Tijdens de Monte Perdido tocht draagt elke deelnemer een (dag)rugzak naar eigen kunnen.


Begeleiding

Outward Bound begeleiders voor het volledige traject:

Ilse Smets

Ilse werkt sinds 1990 voor Outward Bound  België™ en heeft een ruime ervaring in het begeleiden van jongeren en volwassenen uit diverse sectoren (onderwijs, bedrijven, palliatieve zorg, stadsbesturen, enz.) Momenteel combineert ze het begeleidingswerk met haar job in de Karel de Grote Hogeschool en werkt ze als zelfstandige trainer, therapeut en opleider voor o.a. de counselorsopleiding bij Focus On Emotion.
Ilse haar vorige partner, Stef Geens, overleed in 2006 aan kanker. Haar motivatie zit in het geloof van het hervinden van ‘vitaliteit’ na het overleven van kanker, respect voor kankerpatiënten, de sterkte van de Outward Bound  methodiek en de gedragenheid door het Outward Bound team.

Marc Peeters

Marc werkt voor Outward Bound België™ sinds 1995. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in opleidingen en begeleidingen rond o.a. persoonlijke ontwikkeling in zowel de profit- als de social profit sector en dit in binnen- en buitenland. Daarnaast heeft hij een zelfstandige praktijk als klinisch psycholoog/psychotherapeut.
Mede door een aantal kankerervaringen in zijn vriendenkring en familie, raakte hij geboeid door existentiële thema’s, psychosomatiek, de kracht van het mentale tijdens (levensbedreigende) ziekte,… én de mogelijkheden die Outward Bound hierin te bieden heeft.


Berg- en Canyongidsen

Voor de activiteiten tijdens de 10-daagse in de Spaanse Pyreneeën (canyoning, klimmen,…) en voor de tocht naar/rond de Monte Perdido, rekenen we, naast onze eigen Outward Bound expertise, op de ervaring, terreinkennis en expertise van lokale- en Belgische berg- en canyoninggidsen.


Vrijwilligers

Een team van vrijwilligers zal tijdens de expeditie logistieke taken op zich nemen zoals vervoer van bagage, bevoorrading tijdens de tocht,… Ook kinesisten en verpleegkundigen zullen de groep bijstaan indien nodig.