Algemeen

Algemeen

Interesse, vragen, kriebels, twijfels of gewoon goesting om mee in het van kanker naar Kracht-project te stappen? Kom dan vrijblijvend naar onze infoavond op 17 mei 2018 om 19.30 uur, bij Outward Bound te Leuven (Kapucijnenvoer 217)

Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van alle laatste nieuws!

Historiek

Medewerkers van Outward Bound werden getroffen door kanker, rechtstreeks en onrechtstreeks. Eén medewerker overleed eraan op vrij jonge leeftijd. Zo maakten we van dichtbij mee dat mensen hierdoor het noorden kwijt raakten, hun krachten niet meer voelden en vast kwamen zitten. Familie en vrienden stonden onder zware druk. En we beleefden ook dat situaties kunnen keren en dat onderlinge verbondenheid deugd doet en moed geeft.

“Evenzeer als gezondheid, hoort ziekte bij het leven! Daarom is het zo belangrijk dat je, ook als je ziek bent (geweest), je blik naar buiten kan richten en nieuwe, positieve ervaringen kan opdoen. Bovendien is het niet onbelangrijk dat je dit kan doen in een context en/of organisatie van je keuze. Door hun aanbod voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun omgeving, levert Outward Bound op beide vlakken een positieve en innovatieve bijdrage!

(Renilt Vranken, Dienst sociaal werk UZ Gasthuisberg)


Waarom ‘Monte Perdido – Van kanker naar Kracht’?

Wij kozen voor ‘Monte Perdido – Van kanker naar Kracht’ om vele redenen.

Het gebied in de Spaanse Pyreneeën rond de Monte Perdido wordt gekenmerkt door diepe dalen en besneeuwde bergtoppen. De hoogste top is de Monte Perdido (3.355m) – letterlijk ‘verloren berg’.

De Monte Perdido is een berg die langs vele kanten en op verschillende niveaus kan beklommen worden. De top is echter geen doel op zich, mogelijk kiezen we voor een andere weg. Van kanker naar kracht, dat is de weg die we samen afleggen. Dit gebied en kanker hebben veel gelijkenissen.

Het project kreeg ook de naam Monte Perdido omdat Stef, één van onze medewerkers, de strijd tegen zijn kanker-berg verloor en zelf nauw verbonden was met het gebied van Ordesa y Monte Perdido. Het project herinnert ons mee aan zijn strijd.


Waarom Outward Bound?

Bij Outward Bound weten we dat kanker kan maken dat je het Noorden kwijtraakt, dat je je krachten compleet verliest, dat je vast komt te zitten. Een gevoel dat niet kan blijven. Eens het dieptepunt bereikt, móet je terug. Met onze Monte Perdido programma’s bieden we de ruimte om persoonlijke kracht en kwaliteiten te herontdekken door letterlijk en figuurlijk opnieuw in beweging te komen, samen met lotgenoten.

In de natuur voelen mensen zich vaak actiever worden. Ze krijgen opnieuw greep op hun situatie. Ze voelen zich de motor van hun eigen leven, hun eigen keuzes. Dat staat lijnrecht tegenover het passief ondergaan van behandelingen, prognoses, gevolgen van de ziekte bij zichzelf. Activiteiten in de natuur scherpen onze zintuigen. We worden gevoeliger gemaakt voor kleine details. Daardoor gaan we scherper kijken, voelen,… Het tunnelgevoel dat kanker vaak teweeg brengt, kan daardoor afbrokkelen. 

Ervaren Outward Bound trainers, die zelf of in hun nabije omgeving met kanker werden geconfronteerd, begeleiden de activiteiten. Vanuit een actieve betrokkenheid hebben ze aandacht voor het stimuleren van de persoonlijke verantwoordelijkheid van de deelnemers. Hierdoor wordt de kans gegeven voldoende stevigheid op te bouwen en vaardigheden te ontwikkelen.

Voor de deelnemers betekent dit waardevolle ervaringen opdoen. Een evenwicht vinden tussen het negatieve, soms destructieve, en positieve in hun leven. Geprikkeld en gestimuleerd worden om los te komen uit de kankerspiraal en opnieuw in hun leven te stappen.

In een uniek kader en een veilige context richten ze de aandacht naar binnen (gevoelens en gedachten, zelfbeeld) en naar buiten (gedrag, relaties, zinvol werk). Deze trajecten bieden deelnemers leerkansen waarmee ze hun mentale en fysieke kracht kunnen (her)ontdekken. Ze richten hun focus niet langer op de diagnose en de ziekte, maar ze kijken samen met al hun zintuigen naar wie ze zijn als mens/vrouw/man, met kwaliteiten en talenten. Ze exploreren samen hun mogelijkheden en in plaats van ‘overleven’ wordt het ‘herleven’ binnen de nieuwe context.

Tijdens deze trajecten nemen we dus veel tijd om terug te kijken op de verschillende activiteiten en te kijken en te voelen wat we eruit kunnen meenemen naar het ‘échte (werk)leven’ toe!


Voor wie?

Met dit project richten we ons tot iedereen (vanaf 17 jaar), vrouwen én mannen, die zelf kanker hebben of hebben gehad, recent of al een tijdje geleden, en aangetrokken zijn door de natuur en opnieuw in beweging komen (letterlijk en figuurlijk), door avontuur. Zij kunnen deelnemen aan de meerdaagse programma’s in België of aan het jaartraject met de 10-daagse tocht in de Pyreneeën.

Daarnaast willen we mensen uit de professionele sector aanspreken die zich bezig houden met behandeling, opvang, begeleiding van mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten, zoals oncologen, huisartsen, verplegend personeel, psychologen, kinesisten, ergotherapeuten, psychotherapeuten, counselors, vrijwilligers,…