Sponsors

Outward Bound gebruikt de winsten uit trainingen binnen de bedrijfswereld actief om oa de van kanker naar Kracht programma's te sponsoren. In 2018 ging Outward Bound op stap met volgende bedrijven en organisaties, die op die manier ook hun steentje hebben bijgedragen aan 'van kanker naar Kracht':

Naast dit doorgedreven MVO-beleid door Outward Bound, kunnen de van kanker naar Kracht programma’s slechts gerealiseerd worden mits hulp en ondersteuning van partners, sponsors en supporters. Ze zijn een onmisbare schakel.

Om de programma’s te kunnen blijven aanbieden zoeken we nog bijkomende inkomsten en ondersteuning. Wij kijken uit naar steun op vele manieren. Elke inbreng is welkom! Zoals zoeken naar en doorverwijzen van potentiële kandidaat-deelnemers, aanspreken van uw netwerk, logistieke ondersteuning, advies, ontwerpen publiciteitsmateriaal, onderhoud website, verspreiden en publiceren van aankondigingen, flyers en affiches, organiseren van een voordracht, financiering,… .


Wil u dit project graag financieel steunen, dat kan momenteel als volgt:  


Financiële ondersteuning via het Sociaal fonds van Outward Bound België™

Individuele sponsoring door Outward Bound is mede mogelijk door het sociaal fonds van Outward Bound, waarin iedereen een bijdrage kan storten.Giften zijn altijd van harte welkom op het rekeningnummer vanOutward Bound School landelijke vereniging vzw230-0509300-70 (IBAN BE60 2300 5093 0070)met vermelding van ‘Monte Perdido’. 


Deelnemers van de vorige Monte Perdido – Van kanker naar Kracht trajecten

Ook deelnemers van de vorige trajecten (2009, 2011, 2013 en 2016) blijven het project ondersteunen, zowel financieel (fondsenwerving) als organisatorisch. Doorheen gans het jaar spreken ze op conferenties, thema-namiddagen en info-avonden over hun Monte Perdido ervaring. Daarnaast denken ze actief mee rond de organisatie en promotie van de komende Monte Perdido – Van kanker naar Kracht trajecten.


Voordrachten – conferenties

Als een partner of sponsor van het project dat wenst, willen we graag een presentatie of voordracht geven. Mogelijke onderwerpen zijn ervaringsgerichte procesbegeleiding, het Monte Perdido project, de visie achter het project. Mogelijke doelgroepen: (klanten van) partners en sponsors van het project, ziekenhuizen, lotgenotengroepen, revalidatiecentra, scholen, bibliotheken, enz.


Sponsors

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x