Wat we doen en waarom

Wat gaan we doen ?


Outward Bound wil mensen met een kankerervaring professioneel begeleiden en ondersteunen via o.a. ‘adventure therapy’. Met onze Monte Perdido programma’s bieden we de ruimte om persoonlijke kracht, vitaliteit, zelfregie, vaardigheden en talenten te (her)ontdekken door letterlijk en figuurlijk opnieuw in beweging te komen, samen met lotgenoten.

Dit gebeurt door een combinatie van niet-alledaagse outdoor-activiteiten, die ons fysiek en mentaal uitdagen, én door het stilstaan bij en reflecteren over deze ervaringen. We dóen niet alleen, we praten er ook over. Wat heb je beleefd, wat brengt de ervaring jou? En wat neem je er uit mee naar het échte leven toe?

In de natuur voelen mensen zich actiever worden. Ze krijgen opnieuw greep op hun situatie. Ze voelen zich de motor van hun eigen leven, hun eigen keuzes. Dat staat lijnrecht tegenover het passief ondergaan van behandelingen en gevolgen van de ziekte. Activiteiten in de natuur scherpen onze zintuigen. We worden alerter voor kleine details. Daardoor gaan we scherper kijken en voelen. Het tunnelgevoel dat kanker vaak teweeg brengt, brokkelt af.

Grenzen opzoeken, exploreren, misschien wel ‘dichterbij leggen’, respecteren. We worden gestimuleerd om de regie over ons leven (opnieuw) in handen te nemen, om onze persoonlijke verantwoordelijkheid op te nemen. De Monte Perdido, of een andere top in de buurt, is een berg en een traject dat we zélf kiezen.

In een uniek kader en een veilige context richten we de aandacht naar binnen (gevoelens en gedachten, zelfbeeld) en naar buiten (gedrag, relaties, werk of dagbesteding). Deze trajecten bieden leerkansen waarmee we onze identiteit en zelfvertrouwen (opnieuw) opbouwen. We richten onze focus niet langer op de diagnose en de ziekte, maar we kijken samen met al onze zintuigen naar wie we zijn met al onze kwaliteiten en talenten. We exploreren samen onze mogelijkheden en in plaats van ‘overleven’ wordt het ‘herleven’ binnen de nieuwe context.

We bouwen met dit traject ook samen een netwerk op, waarvan de banden verder reiken dan het traject in de Ardennen of de Pyreneeën. Aan een half woord hebben we genoeg.

Outward Bound

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x