Op stapel staande programma’s 2019-2020

Outward Bound beseft heel goed dat vele (ex-)kankerpatiënten niet of nog niet in staat zijn om bergtochten of gelijkaardige activiteiten te ondernemen. Toch vinden we het belangrijk dat een zo groot mogelijke groep mensen met een kankerervaring van onze ‘Monte Perdido | Kanker en Kracht’ programma’s kan genieten.

Daarom leveren we grote inspanningen om programma’s uit te werken waarbij fysieke fitheid niet of minder aan de orde is. Dit zullen vooral trajecten zijn in België, kort- of langdurend, met minder fysiek zware opdrachten en mogelijk gecombineerd met een City Bound programma (ervaringsgerichte opdrachten in een stedelijke context). Kankerpatiënten die nog in behandeling zijn, zullen ook aan deze Monte Perdido programma’s kunnen deelnemen.

Verder zijn we ook in gesprek met verscheidene gelijkgestemde organisaties, om samen een traject uit te werken voor jongvolwassenen, een doelgroep die nu enigszins in de kou blijft staan en eigen behoeften heeft omwille van de levensfase waarin ze ziek werden.

Bovendien willen we naast de hierboven beschreven trajecten, ook een programma uitwerken waaraan mannen en vrouwen met een kankerervaring samen met hun partners, kinderen, familie, vrienden, zorgverleners … kunnen deelnemen.

Zodra deze trajecten vorm krijgen, kan u er op onze website meer informatie over vinden!

Outward Bound

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x