Wat we doen en waarom

Wat we doen en waarom

Historiek Waarom Monte Perdido – Van kanker naar Kracht? Waarom Outward Bound? Voor wie?

Wat gaan we doen ?


Outward Bound wil mensen met een kankerervaring professioneel begeleiden en ondersteunen via o.a. ‘adventure therapy’. Met onze Monte Perdido programma’s bieden we de ruimte om persoonlijke kracht, vitaliteit, zelfregie, vaardigheden en talenten te (her)ontdekken door letterlijk en figuurlijk opnieuw in beweging te komen, samen met lotgenoten.

Dit gebeurt door een combinatie van niet-alledaagse outdoor-activiteiten, die ons fysiek en mentaal uitdagen, én door het stilstaan bij en reflecteren over deze ervaringen. We dóen niet alleen, we praten er ook over. Wat heb je beleefd, wat brengt de ervaring jou? En wat neem je er uit mee naar het échte leven toe?

In de natuur voelen mensen zich actiever worden. Ze krijgen opnieuw greep op hun situatie. Ze voelen zich de motor van hun eigen leven, hun eigen keuzes. Dat staat lijnrecht tegenover het passief ondergaan van behandelingen en gevolgen van de ziekte. Activiteiten in de natuur scherpen onze zintuigen. We worden alerter voor kleine details. Daardoor gaan we scherper kijken en voelen. Het tunnelgevoel dat kanker vaak teweeg brengt, brokkelt af.

Grenzen opzoeken, exploreren, misschien wel ‘dichterbij leggen’, respecteren. We worden gestimuleerd om de regie over ons leven (opnieuw) in handen te nemen, om onze persoonlijke verantwoordelijkheid op te nemen. De Monte Perdido, of een andere top in de buurt, is een berg en een traject dat we zélf kiezen.

In een uniek kader en een veilige context richten we de aandacht naar binnen (gevoelens en gedachten, zelfbeeld) en naar buiten (gedrag, relaties, werk of dagbesteding). Deze trajecten bieden leerkansen waarmee we onze identiteit en zelfvertrouwen (opnieuw) opbouwen. We richten onze focus niet langer op de diagnose en de ziekte, maar we kijken samen met al onze zintuigen naar wie we zijn met al onze kwaliteiten en talenten. We exploreren samen onze mogelijkheden en in plaats van ‘overleven’ wordt het ‘herleven’ binnen de nieuwe context.

We bouwen met dit traject ook samen een netwerk op, waarvan de banden verder reiken dan het traject in de Ardennen of de Pyreneeën. Aan een half woord hebben we genoeg.


Actie én reflectie: focus op de 4 dimensies van het leven

Bij Outward Bound geloven we in een holistische benadering, waarbij de verschillende dimensies van het leven onlosmakelijk met elkaar vervlochten zijn. Een benadering waarmee we de hele mens en zijn context in beweging krijgen. Met de afwisseling van actie en reflectie houden we de focus op de 4 dimensies van het leven: fysiek, psychisch (mentaal en emotioneel), sociaal (relaties, gezin, werk of dagbesteding) en existentieel (zingeving, betekenis).

Fysiek

De deelnemers worden begeleid via inspanningsproeven, trainingsschema’s, coaching en opvolging door ervaren fysiotherapeuten om hun fysieke conditie verder aan te scherpen. Outward Bound heeft een netwerk van fysiotherapeuten, zoveel mogelijk regionaal gespreid, waar de deelnemers beroep op kunnen doen. Deze collega’s kennen ons programma zeer goed en stemmen de individuele trainingsschema’s hierop af. Sommigen van hen gingen ook al mee als vrijwilliger in vorige edities. Alleen al dit doelgericht trainen geeft deelnemers energie die verder in andere levensdomeinen doorwerkt. Via de groepsopdrachten en tochten in de natuur tijdens het programma, ervaren de deelnemers eveneens aan den lijve dat ze vaak tot meer of tot andere acties in staat zijn dan ze vooraf vermoedden.

Psychisch

Met dit traject nemen de deelnemers opnieuw de regie over hun leven zelf in handen, zowel mentaal (gedachten) als emotioneel (gevoelens). De uitdagingen die ze aangaan, hebben ze ditmaal zèlf gekozen. Ze hebben er zich op voorbereid, ze kiezen zelf hun doelen en bepalen zelf hun grenzen. Door de steun van lotgenoten en door de begeleiding van diverse coaches in het traject, blijven de resultaten en de positieve effecten niet uit. Dit geeft zelfvertrouwen, mentale sterkte en een betere emotionele balans. De vier individuele gesprekken die tijdens het programma zijn voorzien, bieden eveneens mogelijkheden om hun proces verder uit te diepen.

Sociaal 

Een kankerverhaal schrijf je niet alleen, heel je omgeving leeft mee en is erbij betrokken. Daarom besteden we in de verschillende onderdelen van dit jaartraject veel aandacht aan de ‘transfer’ naar de context waarin de deelnemers leven: kinderen, partner, ouders, familie, vrienden, zorgverleners, enz. Hoe kunnen ze de ervaringen en de lessen die ze tijdens het programma opdoen, vertalen naar hun belangrijke relaties in hun leven? We vinden het hierbij ook zeer belangrijk om de link met hun beroepsloopbaan of zinvolle dagbesteding (of studies voor jongvolwassenen) te leggen. Welke aangescherpte vaardigheden kunnen ze meenemen naar het werkveld (studies)? Op de laatste tweedaagse nodigen de deelnemers die mensen uit hun (werk)omgeving uit, die ze graag deelgenoot willen maken van hun ontwikkelingstraject. Zo maken ze samen de verbinding naar het leven buiten het programma. Ook de laatste opvolgdag focust op de volgende stappen die de deelnemers in hun leven willen zetten.

Existentieel

Kankerervaringen maken dat je anders in het leven gaat staan. Waarden en prioriteiten verschuiven. Samen met de groei die de deelnemers doormaken in de hierboven beschreven dimensies, maakt dit dat ze veel bewuster in het leven gaan staan, (andere) keuzes maken, professioneel nieuwe klemtonen gaan leggen, zich vragen gaan stellen als: wat wil ik nog?, wat niet meer?, waarvoor wil ik me (nog) inzetten?, hoe geef ik verder zin en betekenis aan mijn leven? Deze vragen met lotgenoten delen en bespreken, tegen de achtergrond van een versnelde persoonlijke groei, brengt de deelnemers naar een diepgang die als zeer verrijkend wordt ervaren.


Historiek – Waarom ‘Monte Perdido

Bij het begin van het nieuwe millennium werd Outward Bound zelf sterk geconfronteerd met kanker. Verscheidene medewerkers van Outward Bound kregen zelf kanker. Eén medewerker, Stef, vader van drie jonge kinderen en ook echtgenoot van een collega, overleed eraan op vrij jonge leeftijd. Omdat Stef zijn tocht rond zijn kanker-berg niet kon afmaken en zelf nauw verbonden was met het gebied van Ordesa y Monte Perdido, kreeg het project deze naam. Het project herinnert ons mee aan zijn strijd.

Zo ervaarden we zelf hoe we het noorden kwijtraakten, onze kracht niet meer voelden en vast kwamen zitten. Ook familie en vrienden stonden onder zware druk. En we mochten ook ervaren dat situaties kunnen keren en dat onderlinge verbondenheid deugd doet en moed geeft.

Deze persoonlijke ervaringen én het besef dat onze methodiek aan deze kankerverhalen een positieve bijdrage kon leveren, brachten ons ertoe te starten met ons project ‘Monte Perdido | kanker en Kracht’.

Het gebied in de Spaanse Pyreneeën ‘Ordessa y Monte Perdido’ wordt gekenmerkt door diepe dalen en besneeuwde bergtoppen. De op twee na hoogste top is de Monte Perdido (3.355m). De Monte Perdido is een berg die langs vele kanten en met verschillende moeilijkheidsgraden kan beklommen worden. De top is echter geen doel op zich, mogelijk kiezen we voor een andere weg. Van kanker en kracht, dat is de weg die we samen afleggen, niet wetende waar juist we zullen uitkomen.

Waarom Monte Perdido? Letterlijk vertaald betekent Monte Perdido ‘Verloren Berg’. Deze berg kreeg deze naam omdat hij vaak verborgen zit achter andere toppen, dat je een afstand moet afleggen voor je hem (opnieuw) vindt, dat je een ander perspectief moet nemen om hem te ontwaren. En dan nog zit hij vaak in de wolken, moet je geduld hebben tot die wegtrekken. De Monte Perdido en de (zoek)tocht er naartoe, is een sterke metafoor voor de verhouding kanker - kracht. Kracht vinden tijdens en na je ziekteproces is hard nodig, maar komt niet vanzelf.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x