16 November 2021

SALTARE

Currently only available in Dutch


GROEITRAJECTEN VOOR MENSEN MET EEN COMPLEXE BAND MET ETEN

Deze groeitrajecten kunnen de ontbrekende schakel zijn om uit de spiraal van eten en/of vasten en/of overeten en/of compenseren te stappen. Na 10 jaar groeicursus en –trajecten merken we bij deelnemers verandering op vlak van zelfwaardering, zelfvertrouwen, een dieper inzicht, motivatie, de rol van bewegen, grenzen respecteren, concentratie vast te houden en emoties, die je leven elke dag kleuren.


WAT?

Een groeitraject bestaat uit

  • een intensief vijfdaags programma in het Outward Bound Center te Anhée
  • een periode waarin deelnemers thuis aan de slag gaan met de doorleefde inzichten en ervaringen 
  • een afrondende terugkomdag 

De focus ligt op het verkennen van de ervaring tijdens avontuurlijke activiteiten en het samenleven, incl. de gezamenlijke eetmomenten. We gaan uit van een algemeen erkend principe voor de behandeling van eetproblematieken, namelijk ‘eetgedrag als een symptoom van een onderliggende problematiek’. Door op een actieve manier in te werken op de dieperliggende processen, kan er ook aan de oppervlakte ‘iets’ veranderen.

Iedere deelnemer bepaalt zijn eigen grenzen. Bij elke activiteit wordt de groep en de deelnemer voor de keuze gesteld of zij de uitdaging willen aangaan. Je kan op ieder moment STOP zeggen. Er zal ook voldoende aandacht geschonken worden aan de eetmomenten die begeleid worden door een diëtiste. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot twaalf per groep, zodat iedereen tijd en aandacht kan krijgen. Op het einde van de vijfdaagse bepaal je op basis van je ervaringen wat je in jouw dagelijkse leven wil aanpakken. Zes weken later volgt een terugkomdag.


VOOR WIE?

Er zijn groeicurussen voor volwassenen (+18 jaar) én voor jongeren (15-18 jaar)
Jonge en volwassen personen, die beweging willen brengen in hun moeilijke relatie met eten en wat die band ‘voedt’. Je hoeft voor dit programma geen topatleet te zijn: een basisconditie waarbij je makkelijk 2 km kan wandelen is voldoende.


WAAR?

Outward Bound Cursusdomein, Rue de la Molignée 104, 5537 Anhée


BEGELEIDING

De groeicursus is een samenwerking met ANBN, Saltare en Outward Bound België en wordt begeleid door een ervaren & multidisciplinair team met een diëtiste, een psychologe, een psychotherapeute en een Outward Bound begeleider.


KOSTPRIJS

€790 | Hierin zijn inbegrepen: Intakegesprek, begeleiding, verblijf (5 dagen, 4 nachten) op het Outward Bound cursusdomein in Anhée in gedeelde kamers van het kasteelgebouw, alle maaltijden, alle didactisch en technisch materiaal, toegang tot de actieterreinen, en een individuele ongevallenverzekering
Verschillende ziekenfondsen betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug (tot maximaal 300€). Bij het intakegesprek wordt alle informatie meegegeven.


DATA 2022

Groeicursus Paasvakantie: van 4 tot en met 8 april 2022 + terugkomdag op 22 mei 2022

Ik wil meer weten over het jongerenprogramma in de Paasvakantie

Ik wil meer weten over het volwassenenprogramma in de Paasvakantie


Groeicursus Zomervakantie:  van 8 tot en met 12 augustus 2022 + terugkomdag 18 september 2022


MEER INFO?

http://www.saltarevzw.be/More items SALTARE

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x